Thứ Ba, 5 tháng 10, 2010

Vé Xe Khách Hoàng Long1. Xe khách Hà Nội – Tp.Hồ Chí Minh - 720.000 VNĐ - Giường nằm

Giờ xuất phát: 07:00 – 08:00 – 11:00 – 13:00 – 15:00 – 17:00- 19:00 – 21:00 và 23:00

1. Hà Nội - Vinh: 170.000 VNĐ - Giường nằm.
2. Hà Nội - Huế: 330.000 VNĐ - Giường nằm.
3. Hà Nội - Đà Nẵng: 370,000 VNĐ - Giường nằm.
4. Hà Nội - Nha Trang: 590.000 VNĐ - Giường nằm.

2. Xe khách Lạng Sơn – Cần Thơ – 820.000 VNĐ - Giường nằm
Giờ xuất phát: 18:30


1. Lạng Sơn - Vinh: 260.000 VNĐ - Giường nằm.
2. Lạng Sơn - Huế: 400.000 VNĐ - Giường nằm.
3. Lạng Sơn – Phú Yên: 570,000 VNĐ - Giường nằm.
4. Lạng Sơn – Tiền Giang: 800.000 VNĐ - Giường nằm.

3. Xe khách Hải Phòng - Bà Rịa Vũng Tàu – 750.000 VNĐ - Giường nằm
Giờ xuất phát: 18:30


1. Hải Phòng - Vinh: 180.000 VNĐ - Giường nằm.
2. Hải Phòng - Hà Tĩnh: 210.000 VNĐ - Giường nằm.
3. Hải Phòng - Đà Nẵng: 390,000 VNĐ - Giường nằm.
4. Hải Phòng - Nha Trang: 630.000 VNĐ - Giường nằm.
5. Hải Phòng - Bình Thuận: 710.000 VNĐ - Giường nằm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét